Interaktive øvelser

Intouchables øvehæfte forsideNedenstående øvelser supplerer opgaverne i øvehæftet.

Introduktion

Maskulinum eller Femininum

Den ubestemte artikel

Den bestemte artikel

Diktat med fokus på adjektiver og kongruens

Regelmæssige verber 1. bøjning (habiter)

Uregelmæssige verber (être og avoir)

Repetition af être og avoir

Spørgeord

Scene 1

Tekstforståelse Sandt eller falsk ?

Genitiv (ejefald)

Regelmæssige verber 1. bøjning (chanter)

Regelmæssige verber 1. bøjning; refleksivt verbum (s’amuser)

Uregelmæssigt verbum (faire)

Scene 2

Ordforrådsøvelse (beklædning)

Beklædning (repetition)

Demonstrative pronomener

Regelmæssige verber 1. bøjning (travailler)

Lær klokken

Scene 3

Possessive pronominer (son,sa,ses)

Regelmæssige verber 1. bøjning verber (rentrer)

Scramble med fokus på nægtelser :

ne … pas

ne … jamais

ne … que

ne … rien

ne … plus

Nægtelser Kahoot.it-quiz. Først når sangen er helt færdig må I taste jeres svar 🙂

Scene 4 – 7

Akkusativobjekt

Regelmæssige verber 1. bøjning (donner)

Regelmæssige verber 2. bøjning (nourrir)

Uregelmæssige verber (aller)

Ordforråd

Sandt eller falsk

Billedbeskrivelse

Hovedpersonerne i filmen

Scene 8

Spørgsmål og Svar

Regelmæssige verber 1. bøjning (trouver)

Uregelmæssige verber (mettre)

Scene 9

Tekstforståelse. Fokus på verber

Ordforråd

På kunstgalleriet

Scene 10

Synonymer

Millionærspil med synonymer

Regelmæssige verber 1. bøjning (aimer)

Regelmæssige verber 3. bøjning (répondre)

Dativobjekt

Vejrudtryk

Scene 11

Det relative pronomen

Regelmæssige verber 3. bøjning (entendre)

Uregelmæssige verber (écrire)

Scene 12

Krydsord

Diktat/oversættelse

Repetition af uregelmæssige verber (être, avoir, faire, aller)

Scene 13 og 14

Vrai ou faux ? Billedbeskrivelse

Scramble 1

Scramble 2

Scramble 3

Scramble 4

Scramble 5

Regelmæssige verber 1. bøjning (manger)

Uregelmæssige verber (boire)

Uregelmæssige verber (savoir)

Vendespil

Tekstforståelse

Scene 15 – 17

Ordforråd

Tekstforståelse. Sandt eller falsk

Uregelmæssige verber (écrire, venir)

Scene 18 og 19

Antonymer

Tekstforståelse med “Hvem vil være millionær”

Tekstforståelse med hesteløb

Regelmæssige verber 1. bøjning; refleksivt verbum (s’occuper)

Scene 20

Tekstforståelse. Sandt eller falsk

Scramble 1

Scramble 2

Scramble 3

Scramble 4

Find et passende verbum

Uregelmæssige verber (partir)

Farver

Ordforrådsøvelse (beklædning og farver)

Tekstforståelse

Passé composé (inviter)

Passé composé (partir)

Repetition af passé composé

Scene 20 – 21

Øvelse med (à, à la, au, à l’, aux)

Scene 22, 23 og 24

Diktat og oversættelse

Lær de forskellige præpositioner

Find den rigtige præposition

Regelmæssige verber 1. bøjning (rencontrer)

Regelmæssige verber 3. bøjning (répondre)

Uregelmæssige verber (vouloir)

Scene 25 og 26

Maskulinum / Femininum / Pluralis

Antonymer

Tekstforståelse. Sandt eller falsk

Tekstforståelse

Regelmæssige verber 1. bøjning (rencontrer)

Uregelmæssige verber (devoir og pouvoir)

Nær fremtid (danser)

Øvelse med nær fremtid

Tekstforståelse. Scene 20 – 26

Paragliding-scenen

Scene 27 og 28

Synonymer

Genitiv

Tout, toute, tous, toutes

Scene 29 – 31

Spørgsmål og svar

Krydsord

Possesive pronominer

Regelmæssige verber 2. bøjning (finir)

Uregelmæssige verber (venir)

Jobsamtale i transportfirmaet

Scene 32

Tekstforståelse. Sandt eller falsk

Delingsartiklen

Uregelmæssige verber (dire, sortir)

Post scriptum

Spørgsmål og svar

1. bøjnings verber + det bundne personlige pronomen