Nyheder

Oktober 2016:

Nyudgivelse: Par le feu af Sine Wrang Thomsen og Amal Khoury

Den anerkendte marokkanske forfatter Tahar Ben Jelloun har skrevet Par le feu, en lille récit (beretning) om Mohamed Bouazizi op til hans frygtelige selvmord, hvor han satte ild til sig selv og dermed blev gnisten til Det arabiske Forår, hvor det ene arabiske folk efter det andet gjorde oprør mod undertrykkelse, uretfærdighed og manglende demokrati.

Lektor i fransk på Sankt Annæ Gymnasium Sine Wrang Thomsen, som tidligere har udgivet blandt andre Le dernier métro, har sammen med Amal Khoury suppleret Ben Jellouns fortælling med en lang række paralleltekster og opgaver, både i bogen og på forlagets hjemmeside.

Bogen henvender sig til elever med 3 års franskundervisning og indeholder forslag til temaarbejde samt forslag til aktiviteter, der tager udgangspunkt i tanken om global forståelse, og som udfordrer elevernes egen frie sprogproduktion, såvel som indlæring af korrekte udtryk. Alle kapitler er glosserede og indeholder specifikke spørgsmål til det enkelte kapitel samt generelle spørgsmål til teksten som helhed.

Se Sine Wrang Thomsens forord med flere oplysninger om bogens tilblivelse og pædagogiske tilgang på vores hjemmeside.

November 2016:

Studietur til Paris:

I skrivende stund befinder forlagsdirektøren sig på studietur med sin 3.g i byernes by, hvor eleverne har fået en ”hands on” oplevelse efter at have læst Intouchables og La Reine Margot. Sprog har det jo som musik; det skal ind i ørerne, og blandt turens opgaver har eleverne skullet interviewe franskmænd og -kvinder på gaden og optage materiale til en video-reportage.

Vi er gået i Philippe Pozzo di Borgos fodspor, hvor vi vandrede i 7. arrondissement og så hans hôtel particulier. Vi besøgte selvfølgelig også den berømte café ”Les Deux Magots”, hvor han sad sammen med sin hjælper, i filmen som bekendt spillet af Omar Sy.

lille-magots

Med indkvarteringen i Marais-kvarteret, tæt på Bastille-pladsen, var scenen sat til den autentiske historie om La Reine Margot fra slutningen af 1500-tallet. Handlingen udspilles blandt andet på Louvre og i Jardin des Tuileries, og temaet religionskonflikt er med sin stadige aktualitet meget nærværende for eleverne. Den franske storfilm af Patrice Chéreau, hvis manuskript vi har udgivet, præsenterer en perlerække af de mest kendte franske skuespillere, fx Isabelle Adjani, Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade og ikke mindst Daniel Auteuil, som vi havde lejlighed til at udveksle nogle ord med under vores besøg.

daniel-auteuil-lille

 

August 2016:

Mere end 200 gratis elektroniske opgaver på hjemmesiden.

Et nyt skoleår står for døren, og hos Forlaget Passion har vi travlt med nye spændende projekter. ”Læs en film” konceptet er blevet populært, og De urørlige og La Reine Margot findes nu på mange gymnasier.

Foto Margot øvehæfte

Hen over sommeren har Karen udarbejdet mere end 200 elektroniske opgaver, som supplerer øvehæfterne. De er gratis og findes tilgængelige på hjemmesiden, klikIntouchables øvehæfte forside her for De urørlige og her for La Reine Margot.

De elektroniske opgaver følger scenerne i øvehæfterne, og de understøtter formålet med at opbygge elevernes beredskabssprog. Opgaverne er meget varierede og differentierede, så både dygtige og svage elever hver især får udbytte af øvelserne og samtidig bliver bedre til at lytte, forstå og skrive.

I De urørlige repeteres den grundlæggende grammatik ud fra filmens kontekst, og samme koncept benyttes i La Reine Margot, blot på et højere niveau. På den måde kan den traditionelle grammatikbog spares, samtidig med at det er lettere at motivere eleverne. Og så gør det ikke noget, at det er sjovt.

Forår 2016:

Glimrende materiale til filmarbejde.

La Reine Margot, vores nye materiale, er blevet anmeldt i Gymnasieskolen og fik topkarakter og fem stjerner; se anmeldelsen her. Materialet er desuden blevet godt modtaget af eleverne (se video), ligesom vores bestseller Intouchables efterhånden findes på rigtig mange gymnasier landet over. Se det omfangsrige bonusmateriale hertil,  og læs de fine anmeldelser. Vi ser frem til et spændende år med nye projekter på vej. À bientôt!

Juni 2016:

Gymnasieudspil fejler på fremmedsprog

Med sit nye udspil til en gymnasiereform vil regeringen styrke sprogområdet. Men udspillet har en række problemer, som risikerer at medføre det modsatte resultat.

Regeringen lægger i sit udspil til gymnasiereform op til en styrkelse af undervisningen i fremmedsprog og ønsker blandt andet, at flere elever vælger flere sprog, gerne på et højere niveau. Desuden vil regeringen udvikle en national sprogstrategi, som skal stimulere interessen for fremmedsprog og sikre en bedre sammenhæng i undervisningen mellem de forskellige uddannelsesniveauer. Det er selvsagt sød musik i en sproglærers ører.

Men sådan som udspillet er formuleret, er der stor risiko for at de fine ambitioner ikke bliver indfriet. Engelsk er ganske vist fortsat stærkt repræsenteret som det første fremmedsprog. Her videreføres strukturen fra den allerede gældende studieordning. Det er målsætningerne for 2. fremmedsprog, som kan risikere at løbe ind i problemer.

I dag bliver 2. fremmedsprog (i denne sammenhæng: tysk, fransk og spansk) udbudt på hhv. A- og B-niveau i størstedelen af fagpakkerne i det almene gymnasium og er dermed meget udbredt. I studieåret 2014/2015 blev de tre sprogfag læst af i alt ca. 80.000 elever, fordelt med knap 37.000 på A-niveau og knap 44.000 på B-niveau, se tabel 1.

Små sprog

Kilde: uddannelsesstatistik.dk

Regeringen ønsker med sit udspil blandt andet at reducere de mange studieretningsforløb fra ca. 300 totalt set til 18 centralt fastlagte studieretninger i det almene gymnasium. Formålet er at lette de studerendes valg og sikre den direkte adgang til en videregående uddannelse. De 18 studieretninger i det almene gymnasium har to til tre centralt fastlagte fag, som med enkelte udtagelser alle er på A-niveau. Det er her, udfordringerne begynder.

De små sprog som femte A-niveau fag

Hvis man i regeringens udspil ser på studieretningerne i det sproglige hovedområde, så findes der en meget fleksibel studieretning med tre sprog: engelsk A og to øvrige sprog, hvoraf mindst det ene skal være på A-niveau. Her der således mulighed for at læse 2. fremmedsprog som det fjerde A-niveau fag, fx tysk, fortsætter- eller begynderfransk eller spansk. Så langt, så godt.

De øvrige studieretninger i det sproglige hovedområde har enten latin og græsk på A-niveau eller engelsk og fortsætter tysk/fransk på A-niveau. På disse studieretninger vil ønsket om begynderfransk eller spansk (eller kinesisk for den sags skyld) på A-niveau medføre, at den studerende får fem A-niveau fag. I 2015 havde under 0,5% af de studerende, der tog en studentereksamen, fem A-niveau fag, se tabel 2. Det forekommer i denne situation langt mere sandsynligt, at de studerende vil foretrække B-niveau for begynderfransk og spansk.

Tabel 2.

Studieretningsfag

Kilde: uddannelsesstatistik.dk

Samme begrænsninger, altså at begynderfransk og spansk på A-niveau vil blive det femte A-niveau fag og dermed sandsynligvis fravalgt til fordel for B-niveau versionen, gør sig gældende på alle studieretninger inden for samfunds-videnskab og kunst.

På området naturvidenskab findes der studieretningsforløb med kun ét A-niveau fag. Det giver mulighed for at læse et sprog på A-niveau uden at nå op på fem A-niveau fag. Det er dog næppe inden for det naturvidenskabelige område, at regeringen tænker sine sprogfagsambitioner forankret.

Tilbage står, at de mindre sprogfag begynderfransk og spansk vil stå stærkt svækket i den nye studieordning, simpelthen fordi de to fag fremadrettet – på grund af strukturen for de centralt fastlagte studieretningsforløb – generelt vil blive udbudt i et mindre omfang, end det sker i dag. Som følge heraf vil disse fag blive valgt på et lavere niveau end i dag, nemlig C- eller B-niveau i stedet for A-niveau.

Regional skævvridning af faget fransk

Særligt for begynderfransk vil udspillet resultere i en regional skævvridning af faget, idet der er afgørende forskel på fagets udbredelse i Region Hovedstaden og i resten af landet. Uden for hovedstaden læses fransk frem for alt som begyndersprog på A-niveau. Årsagen til dette er, at folkeskolerne uden for Storkøbenhavn stort set negligerer fransk, selv om alle skoler har mulighed for at udbyde faget fra femte klasse. Det sker bare kun i meget begrænset omfang, se Figur 1.

Figur 1.

Elever i fransk

Kilde: uddannelsesstatistik.dk

Med regeringens udspil vil begynderfransk på A-niveau med stor sandsynlighed opleve en kraftig reduktion i antal elever. Det vil sætte faget fransk alvorligt tilbage i de fire regioner uden for Hovedstaden og indvirke negativt, dels på fødekæden i forhold til folkeskolen, og dels i forhold til søgningen til faget på universiteterne i provinsen.

Der skal derfor lyde en opfordring til politikerne om skabe grundlaget for en reel styrkelse af de små sprogfag. Det kunne blandt andet ske ved at tillade begyndersprog i større omfang på studieretningsområdet sprog, fx i forbindelse med samfundsfag, men også på studieretningsområderne kunst og samfundsfag.

Det er som allerede sagt meget positivt, at regeringen vil styrke undervisningen i fremmedsprog. Det er i den forbindelse en forudsætning for succes, at de højere faglige krav til sprogfagene indføres i takt med indsatsen for at styrke fødekæden på området, og at det sker i hele landet.

Karen Schumacker

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *