Franskportal

Velkommen til Franskportal!

Nyt begyndersystem på Franskportal.dk

Vores nye begyndersystem “Ici on parle français” er nu komplet med 38 afsnit, der kan bruges fra den allerførste fransktime. Vi har gjort os umage med progressionen, og materialet er bygget op, så det er let og sjovt at komme i gang med at tale fransk, og der er masser af videoer og lydfiler, så eleverne hurtigt får sproget ind i ørerne.

Bestil en gratis prøvekode, der gælder 2 uger her:

Se Viola Bangs flotte anmeldelse her:

Om franskportal.dk

Vores nyeste tiltag Franskportal.dk har været i luften i halvandet år og har nu mere end 2.000 brugere. Læs mere her, eller gå direkte til bestilling.

Franskportal.dk har til formål at gøre franskundervisningen sjovere og mere motiverende for eleverne for derigennem at fremme læringsprocesser og resultater.

Franskportal.dk er udviklet i tæt samarbejde med undervisere over hele Danmark, hvor fokus er på brugervenlighed og relevans, så eleverne bliver bedst muligt forberedt på de nye eksamensformer.

PIXIGRAMMATIK

Portalen er inddelt i flere afsnit med forskellige slags øvelser, men først og fremmest findes der en overskuelig og brugervenlig grammatik. Den egner sig godt til undervisningen på Fransk begynder og Fransk fortsætter B-niveau.

Ved hjælp af talinddelingen er det let for læreren at bruge grammatikken som en rettenøgle, og eleverne kan med få klik nemt finde frem til de relevante regler, når opgaverne skal rettes.

Til hvert afsnit findes der interaktive øvelser med vejledende feedback, så eleverne altid kan træne de områder, som de ønsker at forbedre.

Vi har valgt at bruge de danske grammatiske betegnelser som indgang til grammatikkens forskellige afsnit. Det er vores erfaring, at eleverne hurtigere når frem til den ønskede regel derved. Men da formålet med bl.a. undervisningen i AP er, at eleverne lærer de latinske betegnelser, så har vi dem naturligvis med inde i selve grammatikken.

Under verberne har vi desuden anvendt de franske grammatiske betegnelser, idet eleverne ofte bruger Le conjugeur som redskab.

SKRIFTLIGE OPGAVER

Som lærer har du adgang til en omfattende opgavesamling med op mod 40 forskellige skriftlige opgaver, lige fra den første franskaflevering til eksempler på 3.g’s eksamensopgaver (delprøve 1 og 2).

Der findes foreløbig ti forskellige delprøve 1 opgaver, som er afpasset efter klassetrin, og til alle delprøver har du adgang til et retteark. Delprøverne er udformet som opgavetyperne til den nye skriftlige eksamen i fransk og har til formål at gøre eleverne fortrolige med denne nye eksamensform samt skabe større overensstemmelse mellem undervisning og prøver.

HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

Prisen for Franskportal.dk for skoleåret 2020/2021 er kun kr. 20,- + moms for både lærere og elever.

Senere på året kommer desuden et stort afsnit med en elektronisk udgave af vores populære materiale til succesfilmen De urørlige.

Efter købet tilsendes aktiveringskoder til hhv. lærere og elever. Med koderne oprettes individuelle brugere, som derefter blot behøver en email-adresse og et password for at tilgå portalen. Login kan også ske via Facebook.

Se Franskportal eller kom i gang med det samme og køb adgang.

Har du spørgsmål, så send en besked til mail(a)forlagetpassion.dk.