FranskNyt oktober 2014

Fabergé-ægFabergé-ægFabergé-ægFabergé-ægFabergé-æg

Anmeldelse v. Annette Bau, Nyborg Gymnasium, bragt i oktobernummeret af FranskNyt.

En præsentation af filmen Intouchables er formentlig overflødig. Mon ikke samtlige fransklærere i Danmark er blandt de 19 millioner, som skal have set filmen? Eleverne elsker eller vil elske filmen!

Selv brugte jeg filmen i undervisningen, da den kom frem i 2011, med de begrænsninger, det giver ikke at have adgang til manuskriptet. Med Karen Schumackers udgivelse åbner der sig helt andre og anderledes didaktiske døre!

Med sit materiale viser Karen Schumacker, hvordan eleverne kan styrke deres tematiske læsning, der peger frem mod den mundtlige eksamen samtidig med, at de bliver fortrolige med de opgavetyper, som findes i delprøve 1 og 2 i de nye skriftlige eksamenssæt, der i disse uger (september 2014) sendes ud til alle skoler. Timingen er perfekt, for det er nu, vi har brug for at se indbydende eksempler på, hvordan den nye skriftlige eksamen snildt inkorporeres i den daglige undervisning.

Gavmild stilladsering forefindes såvel i manuskript som i øvehæfte. Manuskriptet er således usædvanligt tæt gloseret, hvilket betyder, at selv begynderhold efter et halvt til et helt års undervisning vil kunne magte de til tider argotfyldte dialoger. Fortsættereleverne får måske lidt for meget foræret, men problemet er vel ikke større end, at man kan bede dem skjule de danske gloser. Tænk hvis udgivere generelt kunne give lærere mulighed for at elevdifferentiere ved at stille mere eller mindre gloserede versioner til rådighed. Det må være en smal sag ved elektroniske udgivelser.

I øvehæftet findes et utal af kreative og kommunikative øvelser, som jeg forventer vil have bred appel til eleverne. Karen Schumacker skriver i forordet:

’Eleverne skal trænes i at sige så meget som muligt med det begrænsede ordforråd, de nu har. Det er i dette øvehæfte gjort med mange varierende opgaver i form af talrige billedbeskrivelser, oversættelses- og grammatikopgaver, krydsord, scramble, filmklip og jeopardyspil m.m., der alle er med til at give eleverne lyst til at ytre sig på fransk samt give dem mulighed for at udvikle deres tale- og skrivefærdigheder.’

… og jeg sidder med en fornemmelse af, at hun selv har haft en fest (det store arbejde ufortalt), da hun lavede disse øvelser. Faktisk giver det mig som lærer lyst til  –  måske sammen med eleverne – at producere noget lignende med udgangspunkt i andre tekster.

Bagerst i øvehæftet serveres bonusguf i form af supplerende links til interaktive opgaver, og i både manuskript og øvehæfte finder man indbydende layout.                                             Giv mig nogle elever og lad os komme i gang!                                                                             Det nye materiale får fem ud af fem mulige Fabergé-æg af mig!

Fabergé-ægFabergé-ægFabergé-ægFabergé-ægFabergé-æg